Girls Coaches

Courtney Lelepali
Courtney Lelepali
Girls 16s Head Coach
Gabriella Matautia
Gabriella Matautia
Recruiting Coordinator
Girls 18s Head Coach
Ginger Long
Ginger Long
Girls 17Mint Assistant Coach
James Adamos
James Adamos
Girls 16s Assistant Coach
Joseph Hala'ufia
Joseph Hala'ufia
Girls 14s Assistant Coach
Kolby Kanetake
Kolby Kanetake
Girls 17Black Head Coach
Girls 13Mint Head Coach
Savanah Kahakai
Savanah Kahakai
Girls 17Black Assistant Coach
Tayler Higgins
Tayler Higgins
Girls 14s Head Coach